Assessoraments

Els Ateneus som les antenes i els altaveus. Informem, connectem, formem, assessorem, treballem per visibilitzar i enfortir l’economia social i cooperativa del territori.

Assessorament a la constitució de Cooperatives

La cooperativa és la fórmula jurídica més adequada per a projectes socioeconòmics col·lectius. És un model d’empresa democràtica, en què preval la importància de l’activitat que fan les persones sòcies (de treball, de consum, d’aportació de producte, etc.) per sobre del capital.

Per a més informació omple el formulari que apareix al final de la pàgina.

Assessorament per la consolidació de Cooperatives

Per a més informació omple el formulari que apareix al final de la pàgina.

Assessorament a la reconversió de forma jurídica a cooperativa

La cooperativa és una molt bona fórmula per a potenciar, repensar o donar continuïtat a un projecte que treballa com a autònoms, societats limitades, SCP o associacions. Assessorem en la promoció de la fórmula cooperativa per a la continuïtat d’empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat.

Per a més informació omple el formulari que apareix al final de la pàgina.

Assessorament per a Gestors i Assessors

Facilitem eines, recursos a prescriptores d’administracions públiques, gestories, consultories i assessories.

Per a més informació omple el formulari que apareix al final de la pàgina.