Economia social i cooperativa

Què és?

Les empreses de l’economia social i cooperativa es caracteritzen per estar basades en la propietat conjunta i la gestió col·laborativa. Aporten una doble utilitat a la societat, per una banda són generadores de riquesa i activitat econòmica, i per una altra ajuden a donar resposta a reptes socials des de sectors d’activitat molt diversos. Les persones són el centre d’un projecte basat en el coneixement, la innovació, la qualitat, la sostenibilitat i una correcta gestió i reconeixement del talent.

S’expressa amb models diversos:

Cooperatives: empreses de propietat conjunta i gestió col·laborativa.

Societats laborals: empreses en les quals el capital social pertany majoritàriament a les persones treballadores.

Mutualitats: societats de persones, sense ànim de lucre, que exerceixen una activitat asseguradora, complementària del sistema de previsió de la Seguretat Social.

Centres Especials de Treball: empreses la plantilla de les quals està constituïda per un mínim del 70% de persones amb discapacitat.

Empreses d’Inserció: Empreses que actuen en el mercat com a pont per a la inserció laboral de persones amb unes necessitats especials.

Confraries de Pescadors: corporacions sense ànim de lucre, representatives d’interessos econòmics d’armadors de vaixells de pesca i de treballadors del sector extractiu.

Associacions i fundacions: Entitats privades sense afany de lucre, generadores d’activitat econòmica i que contribueixen al desenvolupament de les comunitats.

 

L’economia social en xifres

L’economia social i solidària contempla una nova manera de produir, distribuir i consumir posant al centre la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre. Representa una alternativa viable i sostenible que defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris.

L’economia social catalana l’any 2014, que és el darrer del qual es tenen dades, va generar un volum de negoci de 4.567 milions d’euros, cosa que representa al voltant d’un 2% del Producte Interior Brut (PIB) català. Les cooperatives són la fórmula majoritària de les empreses del sector i l’últim trimestre del 2017 donaven feina a més de 47.000 persones. Dins el grup de cooperatives, les més nombroses són les de treball associat (els treballadors s’uneixen per crear béns i serveis i, alhora, són propietaris i gestors), que representen el 75% del total.

L’economia social està present a tots els sectors d’activitat, tot i que destaca per sobre de la resta el sector dels serveis (58%), seguit de la construcció i la indústria (16 i 15% respectivament) i l’agrari (11%).

La crisi econòmica ha servit per fer emergir l’economia social com a alternativa al sistema capitalista. Les empreses cooperatives resisteixen millor la crisi: respecte al 2008, l’ocupació ha crescut un 15,5%. El 2017, a més, va tancar amb un augment de l’ocupació del 3,5%, superant els nivells previs a la crisi.

Subscriu-te al nostre butlletí

Rebràs les últimes novetats de Coopsetània

Avís legal

T'has subscrit correctament!