QUÈ OFERIM?

Servei de mapatge i diagnosi

La Identificació d’inicitatives   és clau per poder consolidar el coneixement de la realitat de l’economia social i solidària i el cooperativisme a les quatre comarques. Així doncs, estem en una recerca contínua d’entitats al nostre territori amb un doble objectiu, per una banda, prendre el pols de l’economia social a l’Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf tot elaborant un diagnòstic qualitatiu, i per l’altra, recollir totes aquestes iniciatives per fer visible la seva situació en un mapa web.

També duem a terme entrevistes qualitatives per tal d’identificar Bones Pràctiques de les entitats i recollir-les totes al mapa nacional de Pam a Pam.

Servei de Divulgació, Sensibilització i Generació de Coneixement

Una de les tasques principals de l’Ateneu és donar a conèixer l’economia social i solildària  i els models cooeperatius. Per aquest motiu, organitzem i participem en jornades, activitats,  i tallers per donar a conèixer l’economia social i els models d’empresa cooperativa. També realitzem tallers a joves estudiants de  de batxillerat i cicles formatius de formació professional, així com al equips docents. Ens adaptem a les necessitats i inquietuds de cada centre educatiu i oferim:

 • Taller d’aproximació al model cooperatiu
 • Creativitat i innovació
 • Tallers de consum conscient
 • Visites a cooperatives del territori (RutESS.)
 • Cooperatives d’alumnes
 • Acompanyament al professorat

Treballem per fer arribar a la població que s’està incorporant o està a les portes del mercat laboral, l’opció fer-ho a través del cooperativisme i l’economia social.  També per a promoure un model de pensament, de consum i relacional responsable, crític i conscient amb la societat que habitem.

Servei de Formació per a la promoció, creació i consolidació de cooperatives i projectes de l’economia social i solidària

Comptem amb una àmplia oferta formativa per ajudar a millorar el funcionament i fer créixer projectes acompanyats. Aquestes formacions s’adapten a les necessitats i a la fase en què es troben (inicial, avançada, consolidació, etc.).

Algunes de les propostes formatives  que oferim són:

 • Taller d’aproximació al model cooperatiu.
 • Itinerari  Creem cooperatives, creem alternatives.
 • Formacions especialitzades de consolidació d
 • Simulació d’un projecte cooperatiu.
 • Acompanyament al professionals.
 • Jornades temàtiques d’interès.

També ens adrecem a:

 • Cooperatives i Associacions.  Les associacions són  projectes col·lectius, entitats de l’Economia Social i desde Coopsetània oferim acompanyament i formació adaptada.
  També les associacions en alguns casos poden ser el punt de partida del que després pot esdevenir un projecte cooperatiu.
 • Empreses properes al tancament (relleu cooperatiu.) Des de l’Ateneu acompanyem aquells casos de tancament d’empreses en què els treballadors i les treballadores volen donar continuïtat treballant i prenen el relleu en forma de cooperativa.
  La cooperativa és la forma jurídica que millor permet empoderar-les i apropiar-se de la feina, tot donant continuïtat als llocs de treball i a l’activitat que fins al moment ha estat viable.
 • Gestories. Oferim formacions a gestories perquè puguin actualitzar els seus coneixements i resoldre dubtes sobre la gestió de les entitats de l’economia social i solidària.
  Alhora posem a l’abast la possibilitat de cursar un itinerari per aconseguir el segell “Aquí assessorem l’Economia social”, un distintiu que reconeix els prescriptors que, a través de l’Ateneu Cooperatiu, estan realitzant formació contínua sobre economia social i cooperativa i es comprometen a promoure el model cooperatiu.
 • Administracions públiques. Per tal d’introduir l’economia social i solidària als municipis, treballem conjuntament amb les administracions públiques locals i comarcals. Ho fem de manera transversal i sovint amb diferents departaments. Compartim tots els recursos que tenim al nostre abast i oferim formacions específiques en economia social adreçades a tècniques i tècnics de totes aquestes administracions.

Servei d'Acompanyament per la creació i consolidació de cooperatives i projectes de l'ESS

Coopsetània disposa d’un servei d’acompanyament gratuït, integral i continu, per a tots els projectes d’emprenedoria social que vulguin esdevenir cooperativa o alguna altra forma jurídica emmarcada dins l’economia social.

L’equip tècnic de Coopsetània realitza un itinerari d’acompanyament adaptat a cada projecte, segons el moment en què es troba (creació, consolidació, transformació) o quins aspectes ha de treballar primer. El primer que es fa des del Servei d’Acompanyament és conèixer l’equip impulsor de la iniciativa, estudiar la idea i la manera com aquesta encaixa dins l’ESS. Posteriorment s’analitza la viabilitat econòmica i l’estructura jurídica, fins que, finalment, es formalitza la constitució.

Servei de Facilitació de la Intercooperació, treball en xarxa i dinamització territorial

El servei de facilitació de la intercooperació ofereix la capacitat de conèixer i enxarxar entitats i projectes del mateix sector i/o àmbit territorial per tal de construir noves iniciatives reals i sòlides.

Alguns dels sectors identificats són l’agricula, el cultural, el sector de migracions, inserció, transició energètica i activitat tèxtil. La voluntat de l’ateneu és treballar en la consolidaió de xarxes territorials i poder potenciar les diverses iniciatives que existeixen. 

Oferim la possibilitat de conèixer i enxarxar entitats del mateix sector, acompanyament especialitzat  i formacions específiques.

Punt d’informació d’ESS

Coopsetània està a Vilafranca del Penedès, al Carrer Germanor, 34. Tot i així l’ateneu està present en diferents punts del territori en les diverses comarques. L’objectiu dels punts d’informació de l’ESS és la descentralització de l’Ateneu a nivell territorial per tal de poder continuar fent divulgació i oferir proximitat i presència als territoris.

Subscriu-te al nostre butlletí

Rebràs les últimes novetats de Coopsetània

T'has subscrit correctament!