Els Ateneus cooperatius de Catalunya

Els Ateneus Cooperatius neixen l’any 2016 en el marc del programa AraCoop promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. La raó de ser d’aquests ateneus és esdevenir una eina de foment, promoció i consolidació de l’economia social i solidària en cada territori, per avançar col·lectivament cap a una societat més justa i cohesionada. Fins aleshores, totes les iniciatives que en l’àmbit públic s’impulsaven per fomentar l’economia social es feien de forma centralitzada des dels serveis de la Generalitat a Barcelona, la qual cosa dificultava que qualsevol ciutadà del país amb alguna inquietud per emprendre en el camp de l’economia social ho fes, ja que s’havia de traslladar fins a Barcelona.

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius es va començar a desplegar amb una desena d’Ateneus: Coopolis (Barcelona ciutat), Barcelonès Nord, Maresme, Baix Llobregat, Catalunya Central, Terres Gironines, CoopCamp (Camp de Tarragona), Terres de l’Ebre i Alt Pirineu i Aran. A finals del 2017 se’n creen quatre més: Ponent Coopera (terres de Lleida), Vallès Oriental, Vallès Occidental i Coopsetània (Alt Penedès-Garraf). Aquests catorze ateneus s’estenen per tot el país creant una xarxa que fa d’antenes i altaveus de l’economia social. Informen, connecten, formen, assessoren i treballen de la mà de l’ecosistema per fer visible i enfortir l’economia social i cooperativa al territori.

La creació de tots aquests Ateneus l’ha impulsada i finançada la Generalitat (amb un pressupost de 3,3 milions d’euros per al conjunt de Catalunya), però es desplega per tot el país a partir d’agents locals, és a dir, entitats de l’economia social que actuen com a grup motor i que busquen alhora el suport i la complicitat d’entitats públiques i privades de la zona. Es tracta de sumar les capacitats de tot el territori per intentar capil·laritzar al màxim la difusió de l’economia social i aconseguir que aflorin i es consolidin iniciatives dins d’aquest àmbit.