Coopsetània acompanya a la constitució de 9 cooperatives i 2 associacions el 2023

gen. 8, 2024

Coopsetània tanca un any de rècord registrant més acompanyaments, més participants
i més llocs de treball creats que en cap altre exercici. El 2023 l’Ateneu Cooperatiu de
l’Alt i Baix Penedès, Anoia i Garraf va acompanyar un total de 91 iniciatives que volien
o bé constituir-se com a entitat de l’economia social i solidària o bé consolidar-se; de
totes elles, 11 es van acabar materialitzant (9 en forma de cooperativa i 2 en
associació), mentre que bona part de la resta continuen enguany el seu procés i
seguiran rebent l’assessorament i acompanyament de l’Ateneu.


Aquestes 11 entitats constituïdes suposen un increment del 175% respecte les dades
del 2022 en què se’n van crear 4. D’aquesta manera, el 2023 els nou projectes que van
decidir emprendre de manera col·lectiva i esdevenir cooperativa van ser: ATE Vilanova
(Vilanova i la Geltrú), Augura (Vilanova i la Geltrú), DXM (Vilanova i la Geltrú),
Mquarantaset Arquitectes (Sant Pere de Ribes), Tanuki Còmics (Sitges), El Garbell
(Igualda), Impuls Rural (La Llacuna), Minimal (Vilafranca) i Regala Color – Junbirds SCCL
(El Vendrell), mentre que les dues que van decidir constituir-se en associació Charles
Film Productions (Vilafranca del Penedès), Sidral Brass Band (Sant Quintí de Mediona).
Si ens fixem en l’àmbit territorial, el 45,5% de les entitats constituïdes amb
l’acompanyament de Coopsetània han estat del Garraf, seguides d’un 27,3% de l’Alt
Penedès, un 18,2% de l’Anoia i un 9,1% del Baix Penedès.


L’Ateneu Cooperatiu ofereix, com s’ha indicat al principi, tres tipus d’acompanyament:
a la constitució, a la consolidació i a la transformació d’empreses. En aquest sentit, del
total de 91 projectes acompanyats, 61 corresponen a iniciatives per crear
cooperatives o entitats de l’àmbit de l’economia social i solidària, mentre que 27
acompanyaments van ser a la consolidació i creixement i 3 a la transformació
d’empreses.


De les 61 iniciatives d’emprenedoria col·lectiva un 27,9% estaven relacionades amb
l’àmbit de les cures, un 23% de la cultura, un 13,1% de l’energia i un 11,5% de comerç i
serveis. També es van fer acompanyaments per crear cooperatives relacionades amb
l’agricultura (6,6%), l’habitatge (4,9%) o l’artesania (3,3%).

Pel que fa als 27 acompanyaments per facilitar la consolidació i el creixement
d’entitats ja constituïdes, més d’una quarta part eren a cooperatives i associacions del
sector cultural (25,9%), seguides de les de cures i salut mental (18,5%), agroecologia
(14,8%) i assessorament (11,1%). La resta corresponien a empreses de l’ESS d’àmbits
diversos com la inserció laboral, l’activitat industrial, la comunicació, l’educació, la
impressió tèxtil, l’energia o l’agrari.


Aquestes cooperatives, juntament amb d’altres que compten amb el suport i
assessorament de Coopsetània van contribuir a generar, l’any 2023, 46 llocs de treball
a les quatre comarques de la vegueria Penedès; es tracta d’una xifra lleugerament
superior a la de l’any anterior (42).


L’Ateneu Cooperatiu de l’Alt i Baix Penedès, Anoia i Garraf és un servei i un espai
d’atenció de referència de l’economia social i solidària
al territori. Per dinamitzar,
multiplicar i estimular noves iniciatives econòmiques transformadores que acabin
generant noves oportunitats i fomentant la col·laboració entre projectes, desplega el
seu pla de treball a través de 6 serveis (mapatge i diagnosi; divulgació, sensibilització i
generació de coneixement; formació per a la promoció, creació i consolidació de
cooperatives i entitats de l’ESS; servei d’acompanyament per la creació i consolidació
de cooperatives i projectes de l’ESS; facilitació a la intercooperació i punt
d’informació).


Més de 1.600 participants en 533 actuacions
Al voltant d’aquests sis serveis el 2023 s’han dut a terme 533 actuacions diverses
(formacions, tallers, activitats de divulgació, sessions d’acompanyament, etc.).
Respecte al 2022 aquest volum d’activitat és un 46% superior.


En total, l’any passat 1.627 persones van participar en alguna d’aquestes 533
actuacions programades des de Coopsetània (un 6,28% més que l’any anterior) sent les
accions dels serveis de divulgació i sensibilització i les formacions les que més
assistents van reunir.


39 empreses i 220 llocs de treball en sis anys
Coopsetània és un dispositiu públic impulsat pel Departament d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya a través del Programa d’Economia Social. En els 6 anys que fa
des que va impulsar-se, l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia i
Garraf ha impulsat la constitució de 39 empreses cooperatives i entitats d’economia
social i solidària. En total, totes aquestes empreses han generat 220 llocs de treball. A
més, en els sis anys de vida de l’Ateneu, més de 8.000 persones han participat de les
activitats que s’han organitzat des de l’entitat.

0 Comments

Subscriu-te al nostre butlletí

Rebràs les últimes novetats de Coopsetània

Avís legal

T'has subscrit correctament!